Филмови покрития

Гала Трейд е изключителен представител за България на Biogrund, Германия – производител на филмови покрития.

Продуктите за филмово покритие на Biogrund са едноетапни системи за фармацевтични и хранителни приложения. Те са готови за употреба смеси на прахообразна основа, лесно разтворими във вода или органични разтворители. Те са предназначени за използване с конвенционално или модерно оборудване за нанасяне на покрития. Използваните суровини са подбрани така, че да отговарят на нормативните изисквания в страната на получателя за фармацевтични продукти или хранителни добавки.

Филмови покрития – широката гама от полимери, използвани за филмовите покрития на Biogrund, може да осигури оптимално решение за покритие на таблетки, капсули, гранули или пелети.
Капсулиране – продуктите за капсулиране подобряват и ускоряват капсулирането на сърцевините на таблетите. Готовите за употреба смеси могат да бъдат конвенционални, на захарна основа и без захар, на базата на изомалт.
Оцветяване – неагломерирани и хомогенни прахообразни смеси или течни дисперсии гарантират повторяемост на резултатите от приложението им.
Таблетиране – производството на твърди таблетки с ниска ронливост е предизвикателство за всеки производител. Използваните свързващи вещества, системи със забавено освобождаване и пигментни смеси гарантират отлични резултати.
Помощни вещества – фини, хомогенизирани смеси от избрани целулозни етери помагат за постигане на желаните резултати (вискозитет, забавено или контролирано освобождаване и др.).