Инжекционни флакони


SGD Logo

Инжекционните флакони са предвидени да съдържат и предпазват инжекционни форми. SGD и Гала Трейд предлагат висококачествени флакони минимизиращи риска от взаимодействия, особено за по-чуствителни субстанции.

inj

- от 10 мл. до 250 мл.

- I, II и III хидролитичен клас

- светло или тъмно стъкло