Политика за личните данни

Гала Трейд е официален представител и дистрибутор за България на редица утвърдени в глобален мащаб компании в тази област с данни за контакт: телефон +359 2 920 15 12 и имейл office@gtr-bg.com . Във връзка с регламент за Защита на личните данни, ние се отнасяме сериозно към защитата на Вашите лични данни с оглед да се чувствате сигурни и защитени при посещенията си на нашия уеб сайт. Личните данни представляват всяка информация, която е събрана и съхранена от нас под определена форма, и която може директно или индиректно да бъде отнесена като идентификатор за Вас като физическо лице.
  1. Чрез нашия уеб сайт ние не събираме лични данни под каквато и да било форма (например име, адрес, телефон или е-mail), освен в случаите, в които Вие доброволно ни предоставяте такива, например чрез посочването им с оглед обратна връзка с Вас.
  2. Събираме, обработваме и използваме предоставените от Вас лични данни с цел да отговорим на Вашето запитване и на последващи други въпроси и комуникация във връзка с него. Ще използваме личните данни за целта, за която са предоставени, или за други цени, предвидени в закона.
  3. Ще съхраняваме личните данни, подадени ни от Вас, за период до 12 (дванадесет) месеца от последното изпратено от Вас съобщение. След този срок тя ще бъде изтрита.
  4. В случай, че искате подадените от Вас лични данни да бъдат заличени в срок по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, моля изпратете имейл до office@gtr-bg.com .
  5. Поддържаме технически и организационни мерки за сигурност, които предпазват предоставените ни от Вас лични данни от случайни или умишлени манипулации, загубване, увреждане или достъп от неоторизирани лица.
С попълване на отметка, че предоставя свиоте данни съгласно "Политика за личните данни", потребителят декларира, че е прочел и приел безусловно "Политика за личните данни" на Гала Трейд.